VTW E-Learning academie

VTW E-learning academie

Kennis opdoen waar en wanneer het u uitkomt

VTW E-learning academie

De VTW E-learning academie heeft een compact aanbod van Online Masterclasses waarbij er ingegaan wordt op verschillende thematieken die er spelen binnen de woningcorporatie-branche.

Deze Online Masterclasses zijn vormgegeven door de docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de VTW academie. Deze docenten zijn de expert en zij nemen u graag in een video mee waarbij u tussentijds wordt uitgedaagd met prikkelende vragen.

Na afronding van de afgenomen Online Masterclass bent u in de gelegenheid een certificaat van deelname te downloaden. Het is een grote meerwaarde dat u op uw eigen moment op een plek naar keuze de Online Masterclass kunt bekijken.

Empowered Learning

Mensen en organisaties functioneren beter als ze vanuit hun kracht werken. Op microniveau betekent dit dat mensen op een plek zitten, waar hun talenten nodig zijn en waar ze de ruimte krijgen om hun talenten te laten ‘spreken’. Op macroniveau is het essentieel dat organisaties waardevol kunnen zijn, waarbij zij vanuit hun kracht en hun bedoeling opereren.

Bij Empowered Learning wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de innerlijke motivatie van mensen, zodat zij een positieve bijdrage aan de organisatie en daarmee ook aan de samenleving kunnen leveren. Leren vanuit vertrouwen is daarbij het uitgangspunt. De VTW E-learning academie biedt u een optimale leercontext waarbij u op uw eigen moment en op uw eigen gewenste plek stil kunt staan bij ontwikkeling. Met als doel dat u met de opgedane kennis het noodzakelijke verschil kunt (gaan) maken.

Empowerment

De vertaling van het Engelse woord ‘Empowerment’ betekent letterlijk: Iemand tot iets in staat stellen. Een gevoel van empowerment ontstaat als hetgeen voor u ligt betekenisvol en belangrijk voor u is; als u capabel bent en u zich in staat voelt deze rol en taak succesvol te volbrengen; en: als u de overtuiging heeft dat u met uw acties daadwerkelijk het verschil kunt maken.

De VTW E-Learning academie stelt u graag in staat dat verschil te maken!

Hoe werkt het?

  1. Bekijk het aanbod;
  2. Maak een account aan;
  3. Neem een Online Masterclass af;
  4. Volg je Online Masterclass!

Uitgebreide informatie kunt u hier lezen.