Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen heeft een compact aanbod van online colleges ontwikkeld voor haar Academies:

In de online colleges wordt ingegaan op verschillende thematieken die er spelen binnen de branches waarin deze verenigingen actief zijn. Daarnaast zijn er colleges die branche overstijgend zijn, omdat ze gaan over essentiële thema’s van toezichthouden in het algemeen.

De colleges zijn vormgegeven door docenten die ook ingezet worden in het opleidingsaanbod van de academies. Deze docenten zijn de expert en zij nemen u in hun college graag online mee, waarbij u tussentijds wordt uitgedaagd met prikkelende vragen.

Na afronding van het afgenomen online college bent u in de gelegenheid een certificaat van deelname te downloaden. Het is een grote meerwaarde dat u op uw eigen moment op een plek naar keuze het online college kunt bekijken.

Empowered Learning

Mensen en organisaties functioneren beter als ze vanuit hun kracht werken. Op microniveau betekent dit dat mensen op een plek zitten, waar hun talenten nodig zijn en waar ze de ruimte krijgen om hun talenten te laten ‘spreken’. Op macroniveau is het essentieel dat organisaties waardevol kunnen zijn, waarbij zij vanuit hun kracht en hun bedoeling opereren.

Bij Empowered Learning wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de innerlijke motivatie van mensen, zodat zij een positieve bijdrage aan de organisatie en daarmee ook aan de samenleving kunnen leveren. Leren vanuit vertrouwen is daarbij het uitgangspunt. De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen biedt u een optimale leercontext waarbij u op uw eigen moment en op uw eigen gewenste plek stil kunt staan bij ontwikkeling. Met als doel dat u met de opgedane kennis het noodzakelijke verschil kunt (gaan) maken.

Empowerment

De vertaling van het Engelse woord ‘Empowerment’ betekent letterlijk: Iemand tot iets in staat stellen. Een gevoel van empowerment ontstaat als hetgeen voor u ligt betekenisvol en belangrijk voor u is; als u capabel bent en u zich in staat voelt deze rol en taak succesvol te volbrengen; en: als u de overtuiging heeft dat u met uw acties daadwerkelijk het verschil kunt maken.

De Academie voor Toezichthouders en Commissarissen stelt u graag in staat dat verschil te maken!

Nieuwe Online Colleges

Hoe werkt het?

  1. Bekijk het aanbod;
  2. Maak een account aan;
  3. Neem een online college af;
  4. Volg je online college!

Uitgebreide informatie kun je hier lezen.