Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

De wereld van de woningcorporaties

Dit online college is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting en introduceert de woningcorporatie als private onderneming met een publieke opdracht. Er wordt ingegaan op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is sterk veranderd. Bestuurders en commissarissen zien zich dan ook geplaatst voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken.

Als maatschappelijke onderneming heeft de corporatie niet alleen te maken met bewoners als afnemers van woondiensten, maar ook met gemeenten en andere lokale stakeholders, met externe toezichthouders en de rijksoverheid. Het college gaat ook in op huidige denkbeelden ten aanzien van de legitimering van de corporatie en wat dit betekent voor het maken van strategische keuzes en het toezicht door de RvC.

Docenten: Rob Haans & Koos Parie

Deelname aan dit online college levert 2 PE punten op (voor leden van de VTW Academie). 

125,00 (BTW niet van toepassing)

De wereld van de woningcorporaties

2

Het online college bestaat uit zes blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:53:52 minuten

Blok 1: 18:48 minuten
Blok 2: 19:02 minuten
Blok 3: 18:47 minuten
Blok 4: 20:51 minuten
Blok 5: 19:43 minuten
Blok 6: 16:55 minuten

Rob Haans

Rob Haans is directievoorzitter en bestuurder van woningcorporatie de Alliantie. Daarnaast is hij actief als bestuurslid van Aedes en voorzitter eigendomsstichting van de Keukenhof. Rob werkte hiervoor als bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Key. Eerder was hij directeur bij WPG Uitgevers en de Volkskrant. Rob Haans studeerde bedrijfskunde aan de Nyenrode Business Universiteit en aan de Erasmus Universiteit.

Koos Parie

Koos Parie is 30 jaar werkzaam in de volkshuisvesting. Tot 2000 werkte hij bij de Nationale Woningraad (een rechtsvoorganger van Aedes) o.a. als statutair directeur. De laatste 15 jaar is hij verbonden aan ORKA-Advies. Hij adviseert woningcorporaties en vervult op tijdelijke basis bestuurlijke functies. Hij was door de Minister aangesteld als extern commissaris bij de in opspraak geraakte corporatie SGBB. Koos is commissaris bij Wooncompagnie.

125,00 (BTW niet van toepassing)