Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties

Dit online college geeft in vogelvlucht inzicht in de belangrijkste financiële basisinstrumenten, zoals de (meerjaren)begroting, investeringsvoorstellen, kasstroommanagement (treasury) en de jaarrekening. Er wordt ook aandacht besteed aan wat specifiek is voor woningcorporaties, zoals de verschillende waarderingssystemen, financieringsmogelijkheden en rendementsdenken, zowel financieel als maatschappelijk.

Tevens wordt besproken waar het geld wordt verdiend en waarde wordt gecreëerd. Waaraan wordt het geld besteed (beheer en portfolio) en hoe verhoudt zich dat tot de doelstelling van de corporatie? En is de financiering geregeld die passend is bij uw strategie? In dit college wordt ingegaan op waarop te letten als het gaat om het borgen van de financiële ‘gezondheid’ van de corporatie en het optimaliseren van de inzet van het vermogen ter realisatie van de volkshuisvestelijke doelstellingen.

Docent: Hans van Vark

Deelname aan dit online college levert 1 PE punt op (voor leden van de VTW Academie). 

125,00 (BTW niet van toepassing)

Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties

1

Het online college bestaat uit een viertal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 49:48 minuten

Blok 1: 13:20 minuten
Blok 2: 13:00 minuten
Blok 3: 11:18 minuten
Blok 4: 11:57 minuten

Hans van Vark

Hans van Vark is registeraccountant en werkt als zelfstandig interim-manager en adviseur vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen. Zijn opdrachten liggen vaak op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en informatievoorziening. Hij geeft trainingen op die terreinen en is coauteur van een aantal publicaties voor woningcorporaties. Hans vervult al vele jaren (bestuurs)functies in met name de charitatieve sfeer. Hij is voorzitter van de RvT van Woonzorgunie Veluwe.

125,00 (BTW niet van toepassing)