Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) uit 2013 en de Commissie-Halsema uit 2013. De WBTR is het meest van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

Dit online college, die circa een uur duurt, zoomt in op de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen.

Deelname aan dit online college levert 1 PE punt op (voor leden van de VTW Academie). 

125,00 (BTW niet van toepassing)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

1

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 58:51 minuten

Blok 1: 09:55 minuten
Blok 2: 11:51 minuten
Blok 3: 12:06 minuten
Blok 4: 17:03 minuten
Blok 5: 07:56  minuten

mr. drs. Joost Kramer

Mr. drs. Joost Kramer is jurist en bedrijfskundige en geeft sinds 2011 op juridisch en bedrijfskundig vlak governance advies en ondersteuning aan RvB, RvC/RvT en bestuurssecretarissen. Hij is oprichter en directeur van JJK. Corporate Governance Boutique en Raadsondersteuning. Raadsondersteuning is sinds 2019 een deels zelfstandige praktijk die zich uitsluitend richt op toezichthoudende organen. Raadsondersteuning faciliteert, adviseert en optimaliseert de inrichting, inbedding en het functioneren van RvC’s en RvT’s. Joost heeft jarenlange kennis en ervaring opgebouwd als advocaat, hoofd juridische zaken, bestuurssecretaris en raadsadviseur (boardroom advisor) bij grote Nederlandse en internationale organisaties (waaronder zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen).

125,00 (BTW niet van toepassing)