Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging en – maatschappelijk en financieel een enorme opgave – om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing. Voor commissarissen is het een must om gedegen inzicht te hebben in dit complexe vraagstuk.

Corporaties hebben veel actuele maatschappelijke vraagstukken op de schouders. Niet alles kan tegelijk, maar het oplopend woningtekort vraagt om een dringende oplossing. Woningmarktexpert Peter Boelhouwer begint in de intro van deze online masterclass met de uiteenlopende opgaven van het woonbeleid en geeft aan hoe de woningmarkt is vastgelopen. Na deze eerste beknopte maar brede verkenning behandelt hij de verschillende oorzaken van het oplopend tekort, die zowel met het aanbod als met de vraag te maken hebben, en vooral de samenhang daartussen. Vervolgens laat hij zien hoe de woonlasten zich ontwikkelen, deels een gevolg van de tekorten en belicht hij de bijzondere en precaire positie van de starters en van de middengroepen in de huidige woningmarkt. In het volgende blok komt een groot scala van mogelijke oplossingen aan de orde voor de woningtekorten en de woonlastenproblematiek. Daarbij komen het hoe en het waar nadrukkelijk aan bod. De online masterclass wordt afgesloten met een specifiek onderwerp: de ouderenhuisvesting. Ook hier gaat het om oorzaken en mogelijke oplossingen.

Commissarissen zullen de komende jaren steeds te maken krijgen met plannen en grote investeringen om bovengenoemde problematiek te tackelen. Het is belangrijk om dan de juiste keuzes te maken op basis van goed inzicht in de materie. De problematiek verschilt natuurlijk per regio en zelfs per gemeente. Deze online masterclass geeft veel handvatten om de eigen lokale situatie te kunnen interpreteren en zowel het toezicht als de rol van klankbord goed te kunnen waarmaken.

Docent: prof. Peter Boelhouwer

Deelname aan dit online college levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

 

125,00 (BTW niet van toepassing)

De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

1

Het online college bestaat uit vier blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:02:28 minuten

Blok 1: 19:07 minuten
Blok 2: 09:28 minuten
Blok 3: 24:56 minuten
Blok 4: 09:22 minuten

prof. Peter Boelhouwer

Peter Boelhouwer is hoogleraar Huisvestingssystemen in Delft.  Sinds ruim 40 jaar bestudeert Peter de interactie tussen de woningmarkt en het volkshuisvestingsbeleid. Peter was o.a. extern adviseur van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, is commissaris bij 3BWonen in Lansingerland en visiteert via Cognitum regelmatig corporaties. Ook is Peter voorzitter van het European Network for Housing Research en van het Architectuurpunt Zoetermeer.

125,00 (BTW niet van toepassing)