Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Het Nederlands Zorgstelsel

Voor toezichthouders in de zorg is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het speelveld waarin de betreffende zorgaanbieder zich beweegt. Een belangrijk deel van dit speelveld wordt bepaald door de stelselwetten waarin de zorgaanbieder actief is. Daaruit volgt ook met welke inkopende partijen de zorgaanbieder te maken heeft. Dit betreft bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten. Sommige zorgaanbieders hebben met maar één stelselwet te maken, maar andere zorgaanbieders zijn actief in zowel de Zorgverzekeringsweg (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet als de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor elk van de genoemde stelsels gaan we in op de wijze waarop het stelsel georganiseerd is. Ook gaan we in op de taken van de belangrijkste uitvoerders in elk stelsel. In de Zvw zijn dit de zorgverzekeraars, in de Wlz de zorgkantoren en in de Jeugdwet en de Wmo zijn het de gemeenten. Ook geven we voor elk stelsel een beeld van de soort zorg die onder het stelsel valt.

Docenten: Marc Soeters en Gerrold Verhoeks

125,00 (BTW niet van toepassing)

Het Nederlands Zorgstelsel

1

Het online college bestaat uit vier blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:11:34 minuten

Blok 1: 19:28 minuten
Blok 2: 18:28 minuten
Blok 3: 14:15 minuten
Blok 4: 19:23 minuten

drs. Marc Soeters

Drs. Marc Soeters is econoom en heeft ruime ervaring met advisering bij grote veranderingstrajecten in de zorg. Marc adviseert overheden, marktpartijen, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties over marktordening, regulering en bekostiging. Voordat hij ZorgmarktAdvies oprichtte was hij werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Financiën. Bij beide ministeries adviseerde hij over de hervorming van het zorgstelsel.

drs. Gerrold Verhoeks

Drs. Gerrold Verhoeks heeft inmiddels ruim vijftien jaar ervaring met strategische advisering op het gebied van zorg en welzijn. Voor zijn overstap naar ZorgmarktAdvies was hij plaatsvervangend directeur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij is lid geweest van diverse Raden van Toezicht en besturen van instellingen in zorg en welzijn. Gerrold adviseert diverse partijen over bestuurlijke verandertrajecten, marktordening en regulering.

125,00 (BTW niet van toepassing)