Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Dynamische Oordeelsvorming

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad?

Werken met Dynamische Oordeelsvorming® maakt u bewust van uw primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan uzelf te stellen, objectiveert u uw primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming u bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in uzelf en bij anderen afspelen. Door uw vooroordelen terug te houden bent u in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Uw optreden wordt effectiever.

Aan de hand van een vijftal thema’s neemt dit college u mee door het proces van het komen tot oordelen.

  • Wat is Dynamische Oordeelsvorming?
  • Van actief ergeren naar actief luisteren…
  • Van discussie naar dialoog
  • Aspecten van vergaderen in de praktijk
  • Uitspreken, afspreken en aanspreken

Docent: Ron Henkes

Deelname aan dit online college levert 1 PE punt op (voor leden van de VTW Academie). 

125,00 (BTW niet van toepassing)

Dynamische oordeelsvorming

1

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 42:56 minuten

Blok 1: 15:58 minuten
Blok 2: 06:02 minuten
Blok 3: 06:51 minuten
Blok 4: 06:03 minuten
Blok 5: 08:02  minuten

Ron Henkes

Ron Henkes heeft in zijn werk als trainer en MfN registermediator de ambitie mensen met zichzelf en met elkaar in gesprek te brengen. Hij is opleider Dynamische Oordeelsvorming bij stichting Dialoog en docent aan de School voor Mediation. Dynamische Oordeelsvorming® gaat om het versterken van je oordeelsvermogen om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse vraagstukken. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

125,00 (BTW niet van toepassing)