Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Masterclasses VTW academie

Alle 14 resultaten

 • Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders/ commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders.

  Docent: Hannah Bovenkerk

  Boardroom Dynamics

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • Commissarissen zullen de komende jaren steeds te maken krijgen met plannen en grote investeringen om de woningcrisis te tackelen. Het is belangrijk om dan de juiste keuzes te maken op basis van goed inzicht in de materie. De problematiek verschilt natuurlijk per regio en zelfs per gemeente. Dit online college geeft veel handvatten om de eigen lokale situatie te kunnen interpreteren en zowel het toezicht als de rol van klankbord goed te kunnen waarmaken.

  Docent: prof. Peter Boelhouwer

  De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • In dit college geeft mr. Elfrieke van Galen inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, waarbij de rol van de toezicht-houder op duurzaamheid en boardroom dynamics rond duurzaamheid speciale aandacht krijgen. In hoeverre staan duurzaamheid en maat-schappelijk verantwoord ondernemen op uw agenda? We verkennen in welke aspecten van de toezichthoudende rol duurzaamheid terug komt (of zou kunnen komen). Dit online college geeft een goede basis voor elke commissaris in de corporatiesector om duurzaamheid handen en voeten te geven, kennis op te doen en de eigen rol goed te kunnen invullen.

  Docent: mr. Elfrieke van Galen

  Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • Het belang van concrete en wederkerige prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties groeit. Met de prestatieafspraken gaan partijen een onderlinge overeenkomst aan, met belangrijke betekenis voor de volkshuisvesting. Dat biedt kansen en risico’s. De reden om als Raad van Commissarissen goed te weten wat uw rol is. In dit online college gaan we in op het proces en de inhoud van prestatieafspraken en op uw rol als RvC.

  Docenten: drs. Bram Klouwen en Koos Parie

  Prestatieafspraken en de rol van de RvC

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woningcorporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR). Het risico op paradigmaverkleving wordt besproken.Hoe herken je de verkleefde bestuurder? Hoe voer je het gesprek over het functioneren van hem of haar, en wat maakt het gesprek hierover zo moeilijk?

  Docent: dr. Marilieke Engbers

  Kracht & Tegenkracht: het ongemakkelijke gesprek in de boardroom

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborg-maatschappijen en stichtingen. De WBTR is met name van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein. Dit online college behandelt diverse aspecten van deze wet.

  Docent: mr. Joost Kramer

  De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • In dit online college wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.

  Docent: Marianne Luyer CMC

  Waardegedreven Toezicht

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • Dit online college gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

  Docent: Ron Henkes

  Dynamische oordeelsvorming

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • Diversiteit is op dit moment een hot topic. Hoewel niemand de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toe-zicht ontkent, zie je het niet vaak terug binnen organisaties. In dit online college wordt uw inzicht verdiept in hoe het komt dat diversiteit en inclusiviteit nog niet vanzelfsprekend zijn, maar dat organisaties enorme sprongen maken als ze de stap zetten naar meer diversiteit en inclusiviteit.

  Docent: dr. mr. Abdelilah el Barzouhi

  De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • In dit online college worden diverse methoden uitgelegd rondom vaststelling van de betaalbaarheid en welke ontwikkelingen daarin zijn. Daarnaast wordt besproken welke fundamentele beleids-keuzes er in de toekomst voor u liggen en welke rol u als commissaris daarin heeft. Ook de wijze van vormgeving van het woonlastenbeleid is een thema dat ter sprake komt.

  Docent: Peter Boelhouwer

  Huurbeleid, betaalbaarheid en de rol van de RvC

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • Dit online college gaat onder meer in op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. Door de sterk veranderde branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Dit college is specifiek bedoeld voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting.

  Docent: Rob Haans & Koos Parie

  De wereld van de woningcorporaties

  2
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • In vogelvlucht krijgt u inzicht in de belangrijkste financiële basis instrumenten en ontvangt u handvatten op het gebied van waarderen en investeren en meer kennis en achtergrond van financiële begrippen. Met als uiteindelijk doel om de goede gespreks-partner te zijn voor financieel specialisten en bestuurder.

  Docent: Hans van Vark

  Financiën voor de niet-financiële commissaris van woningcorporaties

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • Dit online college gaat in op wat u vanuit juridisch perspectief als RvC moet doen en hoe u dat moet doen, met wie u als RvC te maken heeft, waarom en welke risico's er zijn en hoe u deze kan minimaliseren.

  Docent: Eelkje van de Kuilen

  De RvC vanuit juridisch perspectief

  1
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel
 • Voorgestelde vastgoed-strategieën hebben veel impact op een corporatie en het is zaak hier als RvC op het juiste moment bij betrokken te zijn en dit het gehele traject ook nauwgezet te blijven doen. Hoe doe je dit en welke projectfasen dien je hierbij in acht te nemen?

  Docent: Arnoud Spithoven

  De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen

  2
  125,00 (BTW niet van toepassing) Meer informatie & bestel