Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Toezien op onderwijskwaliteit

Toezichthouden op onderwijskwaliteit vraagt om het inzetten van al uw antennes. Alleen het definiëren van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ is een enorme opgave. Gelukkig is er wel een goed uitgewerkte set aan standaarden, die iets zeggen over de basiskwaliteit van het onderwijs, in aansluiting op de wetten op bijvoorbeeld het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de Expertise Centra. Dit is het onderzoekskader van de inspectie van het onderwijs. De kern hieruit wordt behandeld, zodat een Raad van Toezicht in het eigen toezichtkader kan zorgdragen voor een goed zicht op de basiskwaliteit. Tevens komt het bestuursgericht toezicht door de inspectie van het onderwijs voorbij, aangezien de Raad van Toezicht hierin zelf ook een rol dient te vervullen.

Naast basiskwaliteit gaat de online masterclass in op toezichthouden op onderwijsontwikkeling en -innovatie. Daarvoor zijn namelijk geen standaarden ‘van de plank te halen’. Onderwijsontwikkeling en -innovatie ziet er immers binnen elke onderwijsinstelling anders uit en dat is misschien maar goed ook. Om het toezicht ook op dit vlak goed vorm te kunnen geven, wordt stil gestaan bij de mogelijkheden voor het inrichten van kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstelling. Dit is immers een belangrijke bron voor de informatievoorziening van de toezichthouder. Het helpt dan ook als er sprake is van gebalanceerde kwaliteitszorg wat betreft de basiskwaliteit en de onderwijsontwikkeling en -innovatie. Het een vraagt om meer kwantitatieve kwaliteitszorg, het andere om meer kwalitatieve kwaliteitszorg. Dit online college mondt uit in de focuspunten van de toezichthouder als het gaat om de onderwijskwaliteit.

Docent: drs. Tijmen Bolk

 

125,00 (BTW niet van toepassing)

Toezicht op onderwijskwaliteit

1

Het online college bestaat uit vijf blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:04:42 minuten

Blok 1: 13:22 minuten
Blok 2: 10:55 minuten
Blok 3: 13:42 minuten
Blok 4: 12:49 minuten
Blok 5: 16:44 minuten

drs. Tijmen Bolk

Tijmen Bolk

is als Senior organisatieadviseur geassocieerd aan B&T en werkzaam voor bestuur en management in het onderwijs. Hij begeleidt bestuurders en management bij strategieontwikkeling, Governance, kwaliteitsontwikkeling en het verbeteren van leeropbrengsten. Ook begeleidt hij regelmatig trajecten waarbij bestuurlijke samenwerking wordt gezocht omwille van een kwalitatief goed onderwijsaanbod. Tijmen was eerder projectleider van Leren verbeteren, een project dat B&T uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Leren verbeteren is gericht op ondersteuning van (zeer) zwakke scholen en risicoscholen in het voortgezet onderwijs bij verbetering van de onderwijskwaliteit.

125,00 (BTW niet van toepassing)