Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen

Het proces van bouw en renovatie heeft grote impact: er is veel geld mee gemoeid, er kunnen grote risico’s worden gelopen, er wordt iets neergezet voor de lange termijn en met grote maatschappelijke impact. Immers, het gaat hier om een kernproduct van de corporatie. De Woningwet 2015 gebiedt dat projecten met een investering > 3 mln Euro vooraf door de RvC worden goedgekeurd. Het is dan ook belangrijk dat de RvC bij bouwopgaven en renovaties haar toezichtrol tijdig en met het nodige inzicht in de materie oppakt. Dit online college voorziet commissarissen daartoe van de nodige basiskennis.

Bouwen en renoveren zijn vaak complexe processen met een zeer lange doorlooptijd en vele actoren met grote belangen. De bestuurder acteert in dat krachtenveld en komt uiteindelijk met een voorstel dat ter goedkeuring aan de RvC wordt voorgelegd. In de voorfase kunnen echter al keuzen zijn gemaakt, die dan moeilijk meer bij te sturen zijn. Dat kan betekenen dat de RvC al in een eerdere fase op passende wijze acteert. U wordt in dit online college ook geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen bij het ontwikkelen, bouwen en renoveren van woningen, zoals ‘nul op de meter woningen’, modulair bouwen, kleiner bouwen en ontwikkelingen op de onderhoudsmarkt.

Docent: Arnoud Spithoven

Deelname aan dit online college levert 2 PE punten op (voor leden van de VTW Academie). 

125,00 (BTW niet van toepassing)

De rol van de RvC bij vastgoedinvesteringen

2

Het online college bestaat uit een vijftal blokken. Na het bekijken van alle blokken kunt u het online college onbeperkt terugkijken.

Totale duur: 1:38:03 minuten

Blok 1: 25:41 minuten
Blok 2: 15:00 minuten
Blok 3: 13:56 minuten
Blok 4: 27:30 minuten
Blok 5: 15:42 minuten

Arnoud Spithoven

Drs. ing. Arnoud Spithoven MRE MRICS is specialist op het gebied van vastgoedsturing en assetmanagement. Hij ondersteunt bestuurders en directies bij investeringsbeslissingen ten aanzien van het optimaliseren en transformeren van bestaand vastgoed en het ontwikkelen en realiseren van nieuw vastgoed. Tot zijn cliëntenportefeuille behoren woningcorporaties, zorginstellingen en gemeentes. Naast zijn interim- en advieswerk is hij actief als commissaris, visitator en docent.

125,00 (BTW niet van toepassing)