Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

Waardegedreven Toezicht

Hoe versterkt u uw waarde-gedreven toezicht, en dat van uw raad?

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de  publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur en medewerkers. Hierbij gaat men ervan uit dat de basis op orde is, dus dat kennis van financiën, remuneratie, strategie en kwaliteit, aanwezig is in de raden van toezicht. Van u wordt een extra inzet gevraagd, namelijk het beoordelen van de kwaliteit van de maatschappelijke functie van de organisatie en het zijn van een uitdagende en interessante gesprekspartner voor bestuur en anderen als het gaat om de maatschappelijke impact.

In deze online masterclass worden handvatten aangereikt om uw vermogen tot uitoefening van waardegedreven toezicht te versterken.

Wat brengt deze online masterclass u als toezichthouder / commissaris en als RvT / RvC?

  • U wordt geïnformeerd over de betekenis van waardegedreven toezicht en waardecreatie;
  • Besproken wordt nut en noodzaak van waardegedreven toezicht vanuit externe en interne dynamiek;
  • Er wordt een basis gelegd voor het vergroten van uw inzicht in uw eigen moreel kompas;
  • U wordt aangereikt hoe de raad en u als individuele commissaris en/of toezichthouder maatschappelijke en morele dilemma’s kunt agenderen;
  • U sluit af met een concrete agenda voor de uitoefening van uw maatschappelijk waardegedreven toezicht voor de organisatie waar u toezichthouder bent.

In deze online masterclass wordt ingegaan op de vraag op welke wijze je als toezichthouder een bijdrage kan leveren aan de maatschappelijke waardecreatie van de organisatie. In vogelvlucht worden handvatten aangereikt om te werken aan het vergroten van je vermogen tot het uitoefenen van waardegedreven toezicht. Waardegedreven Toezicht wordt meer en meer gezien als de kernfunctie van het intern toezicht.

Deelname aan deze online masterclass levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

€125,00 (BTW niet van toepassing)