Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

Toezicht op duurzaamheid in het onderwijs

Toezicht op duurzaamheid in het onderwijs. Welke rol heeft u als toezichthouder?

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn actuele topics. Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid zijn verschillend per sector en per organisatie. Ze variëren van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. Maar wat betekent duurzaamheid voor u als toezichthouder?

Maar al te vaak blijft duurzaamheid beperkt tot het opstarten van een aantal projecten, zonder dat duurzaamheid werkelijk wordt ingebed in de organisatie. Besluitvorming over maatschappelijk verantwoord ondernemen is vaak lastig: dilemma’s tussen verschillende doelen. In hoeverre staat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op de agenda van u als toezichthouder?

In dit online college verkennen we in 4 video’s in welke aspecten van de toezichthoudende rol duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen terug komen (of zouden kunnen komen) en schetsen we  de cruciale rol van onderwijs voor een duurzame samenleving. Tot slot gaan we concreet in op duurzaamheidsthema’s die relevant zijn voor het onderwijs, zoals de energietransitie, duurzaam inkopen en circulaire economie.


Wat brengt dit online college u als toezichthouder en als RvT?

U krijgt meer inzicht in de context van duurzaamheid, de mogelijkheden tot integratie in uw organisatie, maar vooral ook in de rol die u hierin als toezichthouder heeft.

 • Wat is duurzaamheid?
  • Introductie van de begrippen materialiteit en maturity
  • Actuele topics rondom duurzaamheid
 • Hoe zien we duurzaamheid terug in het onderwijs en in onderwijsinstellingen?
  • Welke actuele thema’s spelen specifiek binnen deze branche?
 • Waarom is duurzaamheid van belang voor uw organisatie?
 • Welke rol kunt u als toezichthouder spelen in de integratie van duurzaamheid in uw organisatie?
  • Hoe komt dit terug in uw verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, adviseur)?
  • Agenderen van duurzaamheid in uw RvT
 • Boardroom dynamics in het kader van duurzaamheid
  • Hoe kunt u duurzaamheid vertalen naar de doelen van uw onderwijs instelling?
  • Hoe kunt u duurzaamheid embedden in het curriculum?

Dit online college geeft in vier blokken inzicht in de context en definitie van duurzaamheid, de rol van de toezichthouder op duurzaamheid en boardroom dynamics rondom duurzaamheid. De cruciale rol van onderwijs voor een duurzame samenleving wordt geschetst en er wordt concreet ingegaan op duurzaamheidsthema’s die relevant zijn voor het onderwijs, zoals energietransitie, duurzaam inkopen en circulaire economie.

Docent: mr. Elfrieke van Galen
(partner bij TheRockGroup, adviesbureau voor duurzaamheid strategie & implementatie en zelf ook toezichthouder bij een breed scala aan organisaties)

 

€125,00 (BTW niet van toepassing)