Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

Prestatieafspraken en de rol van de RvC

Welke elementen van prestatieafspraken zijn voor de RvC van belang?

Met de Woningwet 2015 is het proces om te komen tot prestatieafspraken tussen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten wettelijk verankerd. Doel is een steviger inbedding van de volkshuisvestelijke prestaties in het lokale woonbeleid. Op veel plaatsen heeft sindsdien het werken aan prestatieafspraken een vlucht gekregen. Bij de evaluatie van de Woningwet in 2019 is vastgesteld dat dit doorgaans succesvol is, maar dat de prestatieafspraken concreter en wederkeriger kunnen. Bovendien hebben prestatieafspraken met de nieuwe visitatiemethodiek 6.0 een uitwerking gekregen in de beoordeling van het presteren naar opgaven. Het belang van prestatieafspraken neemt zo toe.

Door al deze ontwikkelingen hebben prestatieafspraken ook een groeiende betekenis in het toezicht. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s. Reden om als Raad van Commissarissen goed te weten wat uw rol is. In dit online college gaan we in op het proces en de inhoud van prestatieafspraken, en op uw rol als RvC.


Wat brengt dit online college u als commissaris en als RvC?

Als commissaris krijgt u meer inzicht in welke prestatieafspraken voor de RvC van belang zijn. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de groeiende betekenis ervan in het toezicht.

 • Wat zijn prestatieafspraken eigenlijk?
 • Waarom zijn prestatieafspraken zo belangrijk?
  • Hoe is dit in de woningwet terecht gekomen?
 • Hoe kom je tot prestatieafspraken?
 • Inzicht in de wettelijke inbedding van prestatieafspraken in de samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties.
  • Wettelijke proces en handige tips en tricks vanuit de praktijk
 • Wat is hierin uw rol als commissaris? En die van de RvC?
  • Welke afwegingen maakt u?
 • Wat is een mogelijke inhoud van prestatieafspraken en geven we enkele voorbeelden waar de rol van de commissaris van belang is.
  • Met enkele voorbeelden waar de rol van commissaris belangrijk is.
  • Actuele thema’s en casussen.

In dit online college gaan we in op het proces en de inhoud van prestatieafspraken, en op uw rol als RvC. Het belang van concrete en wederkerige prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisaties groeit. Met de prestatieafspraken gaan partijen een onderlinge overeenkomst aan, met belangrijke betekenis voor de volkshuisvesting. Dat biedt kansen en risico’s. Reden om als Raad van Commissarissen goed te weten wat uw rol is.

Deelname aan dit online college levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

 

€125,00 (BTW niet van toepassing)