Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

Het Nederlands Zorgstelsel

Bent u op de hoogte van de stelselwetten in de zorg?

Voor toezichthouders in de zorg is het belangrijk om een goed beeld te hebben van het speelveld waarin de betreffende zorgaanbieder zich beweegt. Een belangrijk deel van dit speelveld wordt bepaald door de stelselwetten waarin de zorgaanbieder actief is. Daaruit volgt ook met welke inkopende partijen de zorgaanbieder te maken heeft. Dit betreft bijvoorbeeld zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten. Sommige zorgaanbieders hebben met maar één stelselwet te maken, maar andere zorgaanbieders zijn actief in zowel de Zvw, Wlz, Jeugdwet als de Wmo.

Voor elk van de genoemde stelsels gaan we in op de wijze waarop het stelsel georganiseerd is. Ook gaan we in op de taken van de belangrijkste uitvoerders in elk stelsel. In de Zvw zijn dit de zorgverzekeraars, in de Wlz de zorgkantoren en in de Jeugdwet en de Wmo zijn het de gemeenten. Ook geven we voor elk stelsel een beeld van de soort zorg die onder het stelsel valt.

Wat brengt deze online masterclass u als toezichthouder en als RvT?

  • Een beknopt overzicht van het zorgstelsel;
  • Meer inzicht in de ordening van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Jeugdwet en de Wmo;
  • Beter zicht op de rollen van de belangrijkste spelers in het zorgstelsel.

 

Dit online college van drs. Marc Soeters en drs. Gerrold Verhoeks geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste stelselwetten in de zorg. Het college gaat in op de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor elk van deze stelselwetten gaan we kort in op de werking van het stelsel en de belangrijkste spelers. Ook wordt er een overzicht gegeven van welke soort zorg onder het stelsel valt.

 

€125,00 (BTW niet van toepassing)