Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

Dynamische oordeelsvorming

Dynamische oordeelsvorming: waarop baseert u uw conclusies en besluiten?

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap.

Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad?

Werken met Dynamische Oordeelsvorming® maakt u bewust van uw primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan uzelf te stellen, objectiveert u uw primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming u bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in uzelf en bij anderen afspelen. Door uw voor-oordelen terug te houden bent u in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Uw optreden wordt effectiever.

Wat brengt deze online masterclass u als toezichthouder / commissaris en als RvT / RvC?

  • Inzicht en bewustzijn in het proces van het komen tot conclusies en besluiten;
  • Ontdekken van patronen in eigen oordeelsvormingsproces en in die van anderen;
  • Praktische toepassingen om uw eigen vooroordelen te kunnen hanteren en te gebruiken als impuls voor de goede vraag;
  • Door het gericht stellen van vragen aan u zelf en anderen situaties kunnen verhelderen;
  • Effectiever en efficiënter gesprekken kunnen voeren.

 

Deze masterclass gaat in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Deelname aan deze online masterclass levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

€125,00 (BTW niet van toepassing)