Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

De wooncrisis. Hét dossier voor elke woningcorporatie

Welke opgaven spelen er in het huidige woonbeleid?

De wachtlijsten zijn lang, de huren hoog en er wordt te weinig gebouwd. Starters kunnen bijna geen kant op. Een greep uit de vraagstukken die samen de wooncrisis vormen. Het onderwerp staat weer hoog op de politieke agenda en is vrijwel dagelijks in het nieuws. Voor corporaties is het een structurele uitdaging en – maatschappelijk en financieel een enorme opgave – om een belangrijke bijdrage te leveren aan de oplossing. Voor commissarissen is het een must om gedegen inzicht te hebben in dit complexe vraagstuk.

Corporaties hebben veel actuele maatschappelijke vraagstukken op de schouders. Niet alles kan tegelijk, maar het oplopend woningtekort vraagt om een dringende oplossing. In dit online college bespreekt woningmarktexpert prof. Peter Boelhouwer diverse aspecten van de wooncrisis met u.

Wat brengt dit online college u als commissaris en als RvC?

  • Meer inzicht in de uiteenlopende opgaven van het woonbeleid.
  • Een uiteenzetting van verschillende oorzaken van het oplopend tekort, die zowel met het aanbod als met de vraag te maken hebben, en vooral de samenhang daartussen.
  • Een beschrijving van de ontwikkeling van de woonlasten
    • Met speciale aandacht voor de bijzondere en precaire positie van de starters en van de middengroepen in de huidige woningmarkt.
  • Mogelijke oplossingen voor de woningtekorten en de woonlastenproblematiek.
    • Daarbij komen het hoe en het waar nadrukkelijk aan bod.
  • Een bredere discussie over ouderenhuisvesting.

Commissarissen zullen de komende jaren steeds te maken krijgen met plannen en grote investeringen om de woningcrisis te tackelen. Het is belangrijk om dan de juiste keuzes te maken op basis van goed inzicht in de materie. De problematiek verschilt natuurlijk per regio en zelfs per gemeente. Dit online college geeft veel handvatten om de eigen lokale situatie te kunnen interpreteren en zowel het toezicht als de rol van klankbord goed te kunnen waarmaken.

Deelname aan dit online college levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

€125,00 (BTW niet van toepassing)