Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) uit 2013 en de Commissie-Halsema uit 2013. De WBTR is het meest van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

Deze online masterclass, die circa een uur duurt, zoomt in op de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen.

Wat brengt deze online masterclass u als toezichthouder / commissaris en als RvT / RvC?

Als toezichthouder of commissaris wordt u geïnformeerd over de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen. Een aantal onderwerpen wordt nader toegelicht;

 • Aanleiding voor de WBTR
 • Samenhang (evaluatie) WBT-2013 en WBTR-2021
 • WBTR en sectorale wetgeving
 • Grondslag raad van commissarissen (RvC) bij verenigingen en stichtingen
 • Grondslag monistisch bestuurssysteem (“one-tier-board”) bij alle rechtspersonen
 • Voor de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting:
  • Codificatie taak en norm bestuurders en commissarissen
  • Uniformering tegenstrijdig belang regeling
  • Uniformering regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • Uniformering ontslag bestuurder
 • Modernisering regeling ontslag van stichtingsbestuurders en commissarissen door de rechtbank

 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking. De WBTR verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. De WBTR is met name van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein.

Deelname aan deze online masterclass levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

€125,00 (BTW niet van toepassing)