Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

De wereld van de woningcorporaties

Wilt u kennis maken met de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen?

Deze Online Masterclass gaat in op de publieke opdracht en de kerntaken van de corporaties en op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. De wereld van de woningcorporaties is sterk veranderd. Bestuurders en commissarissen zien zich dan ook geplaatst voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Als maatschappelijke onderneming heeft de corporatie niet alleen te maken met bewoners als afnemers van woondiensten, maar ook met gemeenten en andere lokale stakeholders, met externe toezichthouders en de rijksoverheid. Het college gaat ook in op huidige denkbeelden ten aanzien van de legitimering van de corporatie en wat dit betekent voor het maken van strategische keuzen en het toezicht door de RvC.

Wat brengt deze Online Masterclass u als commissaris en als RvC?

  • Inzicht in de wijze van overleg tussen uw woningcorporatie en stakeholders;
  • Welke consequenties heeft de samenstelling van uw woningbezit als woningcorporatie?
  • Wettelijk vereiste reglementen voor een corporatie;
  • De betekenis van de diverse belanghouders;
  • Beoordeling van de rol van de RvC bij strategiediscussies;

 

Deze Online Masterclass gaat onder meer in op de vijf kernfuncties die de inrichting van de corporatie bepalen. Door de sterk veranderde branche staan bestuurders en commissarissen voor tal van (nieuwe) strategische vraagstukken. Dit college is specifiek bedoelt voor commissarissen die nieuw zijn in de volkshuisvesting.

Deelname aan deze online masterclass levert leden van de VTW Academie 2 PE punten op.

€125,00 (BTW niet van toepassing)