Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

ONLINE COLLEGE

Boardroom Dynamics

Welke groepsdynamische processen tussen mensen spelen er én verdienen aandacht?

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders / commissarissen onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Als daar onvoldoende oog voor is of sommigen groepsdynamische processen bewust misbruiken, kan het lelijk misgaan. Met alle negatieve gevolgen voor de organisatie als gevolg. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat.

Wat brengt dit online college u als toezichthouder / commissaris en als RvT / RvC?

U krijgt in dit college meer inzicht in de dynamieken die er spelen tussen mensen en in groepen mensen, zoals uw Raad van Toezicht. Waar kunt u op letten, en wat kunt u zelf doen om deze processen beter te stroomlijnen?

 • Zelfreflectie: wie bent u zelf eigenlijk?
  • Welk beeld heeft u van uzelf?
  • Hoe ‘leest’ u uzelf en komt dat overeen met hoe anderen u lezen?
 • Welke invloeden heeft de buitenwereld op onze perceptie?
 • Wat zijn blinde vlekken en hoe kunt u die herkennen?
  • Cognitieve dissonantie
 • Wat is het empathisch vermogen?
  • Hoe kunt u dat inzetten?
  • Cognitief en affectief vermogen
 • Komen tot oordeelsvorming
  • Vechten, vluchten of bevriezen
  • Uitstellen van uw oordeel
 • Welke groepsdynamieken zijn er?
  • Een combinatie van uw zelfbeeld, het beeld van anderen en uw beeld van anderen.

Het online college Boardroom Dynamics is vooral een praktijksimulatie. De zaken die hierin worden beschreven, zijn ‘uit het leven gegrepen’ en komen ons – wanneer we ze benoemen – erg bekend voor. We weten het allemaal wel, maar daarmee is niet gezegd dat we het allemaal voorbeeldig doen. Vaak is er sprake van actie-reactiepatronen, ingesleten gedrag, een automatische piloot, heuristieken etc. Het college maakt u opnieuw bewust van die oude patronen. Er worden suggesties gegevens en het laat u experimenteren om dingen net iets beter of juist anders te doen. Dit geldt zowel voor u als toezichthouder/commissaris, als individu, maar ook als complete raad van toezicht/commissarissen.

Deelname aan dit online college levert leden van de VTW Academie 1 PE punt op.

Dit online college kan uitgebreid worden met een verdiepende live simulatie onder begeleiding van Hannah Bovenkerk, voor leden van de VTW, de VTOI-NVTK en de NVTZ. Wilt u hier meer over weten, klik dan op de link van uw betreffende branchevereniging. U komt dan op de website, waar u meer informatie vindt en u zich kunt aanmelden. 

 

€125,00 (BTW niet van toepassing)