Academie voor toezichthouders en commissarissen

Academie voor Toezichthouders en Commissarissen

Code Goed Toezicht

In 2020 is de Code ‘Goed Toezicht; IJken en Verrijken’ van de VTOI-NVTK verschenen, waarin 7 principes van goed toezicht worden benoemd:

  • Legitimiteit en compliance
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • Integriteit
  • Transparantie en openheid
  • Interne en externe verbinding
  • Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen
  • Verantwoording

Maar wat betekenen de principes voor uw eigen praktijk? Wat zijn achterliggende ideeën en hoe kunt u er invulling aangeven in de weerbarstige praktijk van alle dag? Omdat principes pas betekenis krijgen door de beoefening in de praktijk en het leren met en van elkaar, is door de VTOI-NVTK in samenwerking met Avicenna een reeks E-learnings ontwikkeld waarin de 7 principes van de code verder worden verdiept en verkend.

Opbouw E-learning
Iedere learning bestaat uit 3 modules: een online college, een Best Practice en aanvullende vragen om de inhoud verder te verkennen en toe te spitsen op uw eigen praktijk. Hiermee heeft u input om het goede gesprek hierover te voeren met uw Raad van Toezicht, uw bestuur of bijvoorbeeld de MR. De E-learnings zijn naar behoefte in iedere gewenste volgorde te volgen, zowel individueel als met uw RvT.

Bekijk de E-learning met uw hele Raad van Toezicht
Per Raad van Toezicht kunt u voor een bedrag van € 395,- de E-learning aanschaffen, te volgen door maximaal 5 leden van de Raad van toezicht.

Wilt u de E-learning bestellen voor uw Raad van Toezicht? Klik dan hier. U vult vervolgens het formulier in met namen van personen uit uw raad voor wie u een licentie wilt aanvragen en u betaalt de E-learning online. Vervolgens ontvangt u vanuit de Academie voor Toezichthouders per persoon een licentie, waarmee u vrij toegang heeft tot de E-learning.

 

Bekijk hier de introductievideo op deze E-learning: